top of page
Sperlebakken_juli_web (47 of 53).jpg
Malehelg_web (73 of 81).jpg
20.04.18_TRA (7 of 12).jpg

Sperlebakken er en kreativ plass for kunst, kultur, håndverk, dyrking og nye opplevelser. Vi tror på lokal verdiskapning og handlingsbåren kunnskapsoverføring.

VÅREN I BAKKEN

APRIL

2 til 12 april  -Grindverkskonstruksjon med Sogndal VGS i regi av fortidsminneforeningen

7 april - Pust i lag

19 - 21 april - Skredkurshelg

MAI

27 april til 11 mai - Bygg i Leire med AHO

12 mai - "Å sanke" Sankekurs med Silvija 

15 mai - Verkstedsåpning av Luster Mikromakeri

JUNI

30 juni - Åpen hagevandring i samarbeid med Luster hagelag

bottom of page